Info blog: VGM

21 Aug 2017

Het is alweer meer dan een jaar geleden dat de VGM regelgeving in werking is getreden. Wat houdt het precies in en wat betekent het voor u?

Methode bepalen

Van containers die vanaf 1 juli 2016 vertrekken moet de rederij een VGM hebben, anders wordt de container niet verscheept. Als verlader dient u voor die tijd een methode bepaald te hebben, waarop het VGM (Verified Gross Weight) van uw zendingen berekend wordt. Dit kan op 2 manieren, deze worden hieronder beschreven.

Ons advies methode 2!

Methode 1: Gecertificeerde apparatuur

Verlader weegt de beladen container (of laat deze wegen) op een gekalibreerd weeginstrument of weegbrug.

Methode 2: Calculatiemethode

Deze vastgelegde rekenmethode houdt in dat bij het gebruik van deze methode het gewicht van de lading, verpakkingsmateriaal, stuwagehout en het tarragewicht van de container bij elkaar opgeteld dienen te worden.

Elk bedrijf dat op deze methode het gewicht van een container vaststelt, mag methode 2 gebruiken. Hiermee wordt het ook voor niet-AEO en ISO gecertificeerde bedrijven mogelijk om methode 2  te gebruiken  conform artikel 44a van de regeling veiligheid zeeschepen.

Wij adviseren methode 2, de calculatiemethode conform artikel 44a van de regeling Veiligheid Zeeschepen.. U vermijdt hiermee congestie bij de weegstations en daarnaast ontkomt u aan de kosten voor een extra stop van de vervoerder.

Indien u voor methode 2 kiest, dient u de specificaties van de lading, verpakkingsmateriaal, stuwagehout in een werkprocedure vast te leggen.

Geef uw methode door

Om de toekomstige boekingen te vereenvoudigen, is het raadzaam om door te geven welke methode u gaat gebruiken. Wij horen het graag.

Overzichtelijke leaflet

Wij hebben een leaflet gemaakt die de regelgeving overzichtelijk weergeeft.

Meer informatie

Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Embassy Freight Rotterdam.