dossiers

Douane

Douanedocumenten zorgeloos uit handen geven

Het uitbesteden van uw aangiftes en douanedocumenten brengt de nodige voordelen met zich mee. Hiermee beperkt u niet alleen de (financiële) risico’s, maar levert het uitbesteden van uw douanedocumenten vooral een fikse besparing in tijd op. Onze experts weten de weg in de complexe wereld van import- en exportregelgeving en kunnen u op het juiste moment van de juiste informatie voorzien, zodat uw zending tijdig afgehandeld wordt.

Soorten douaneaangiften en documentatie

Bij het importeren en exporteren van goederen krijgt u met verschillende typen douanedocumenten te maken. Welk type document benodigd is voor het verzenden van uw lading hangt af van verschillende factoren. U kunt hierbij denken aan het land van herkomst, de bestemming, type product etc. Wij kunnen voor u de volgende documentatie en ondersteunende activiteiten verzorgen:

 • EX-A uitvoerdocument
  Dit document is te allen tijde benodigd wanneer u goederen exporteert buiten Europa.
 • Import Aangifte (IM-A invoerdocument)
  Dit document is benodigd wanneer u goederen importeert van buiten de EU.  Het document dient als bewijs dat u de goederen heeft ingevoerd en dus invoerrechten en BTW heeft afgedragen. De goederen worden hiermee bestempeld als “vrije goederen”.
 • T1 document
  De ‘T’ staat in dit geval voor Transit. Dit document wordt gebruikt wanneer de goederen nog niet in het vrije verkeer zijn gebracht, maar u ze wel wilt vervoeren. De ontvanger dient in het bezit van een T1 vergunning te zijn om de goederen te mogen ontvangen.
 • Aanvraag invoervergunning
  Voor de invoer van sommige producten is een vergunning vereist. Zo is er bijvoorbeeld een Toezichtformulier nodig voor de import van bepaalde staal- en aluminiumproducten waarop Unietoezicht is ingesteld door de EU. Wij kunnen deze aanvraag namens u in gang zetten.
 • Verzoek tot teruggave douanerechten
  Met dit verzoek kunnen reeds betaalde invoerrechten teruggevraagd worden. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden bij definitief geïmporteerde goederen die terug geëxporteerd worden in verband met schade.
 • Directe vertegenwoordiging
  Voor de in Nederland gevestigde bedrijven die goederen willen laten invoeren, kunnen wij optreden als directe vertegenwoordiger. Om dit te bewerkstelligen dienen wij wel gemachtigd te worden.
 • Beperkte fiscale vertegenwoordiging
  Voor bedrijven die gevestigd zijn buiten Nederland maar binnen de EU en goederen via Nederland willen laten invoeren, kunnen wij optreden als beperkt fiscaal vertegenwoordiger. Dit wel onder de voorwaarde dat wij hiervoor gemachtigd zijn.

Oorsprongsdocumenten zoals:

  • Certificaat van Oorsprong
   Dit certificaat dient als bewijs dat de goederen in een bepaald land zijn geproduceerd. Het is van belang dat u het origineel in bezit heeft.
  • ATR
   Dit document dient als bewijs dat de goederen verzonden zijn vanaf Turkije. Wederom dient u van dit type document ook het origineel in uw bezit te hebben.
  • EUR 1 + Form-A

Deze documentatie wordt gebruikt om aan te kunnen tonen dat de goederen vanaf een bepaald land verzonden zijn. Tevens kan het invloed uitoefenen op de af te dragen invoerrechten. Ook van dit document dient u in het bezit te zijn van het origineel.

Het EUR 1 en Form-A worden geleidelijk vervangen door het zogenaamde REX-systeem.
Het REX (Registered Exporter) systeem houdt in dat de uitvoerder zelf de oorsprong van zijn goederen bewijst. Na registratie bij de douaneautoriteiten krijgt de uitvoerder de status van geregistreerd exporteur en een REX-identificatienummer. De exporteur mag dan zelf een verklaring omtrent de oorsprong van de goederen opstellen (dit wordt meestal op de factuur vermeld).
Wij kunnen, aan de hand van het identificatienummer, voor u controleren of de exporteur geregistreerd staat.

De juiste HS-code bepalen

Bij internationale handel bent u als importeur of exporteur verplicht om uw goederen aan te bieden, voorzien van een HS-code. HS-code staat voor Harmonized System code en is een internationale standaard om goederen te categoriseren. Om uw aanvraag zo goed en zo snel mogelijk te kunnen behandelen, is het van belang te weten welke HS-code aan uw goederen gekoppeld wordt. Ons salesteam zorgt er dan voor dat u de beste transportoplossing krijgt aangeboden, voorzien van een helder advies met betrekking tot douanedocumenten en regelingen. Mocht u zelf niet de juiste informatie kunnen achterhalen, dan kunnen wij u hier ook in ondersteunen.

Persoonlijk advies?

Wilt u graag persoonlijk door onze douanedeclarant geadviseerd worden? Bezoek dan onze pagina met contactgegevens of mail naar sales@embassyfreight.nl voor meer informatie.