Canada – nieuwe informatie

Informatie over transport naar Canada

Wij bieden u de volgende services voor al uw transporten (export, import, cross trades en het opmaken van douanedocumenten):

Wij hebben geen eigen kantoor in Canada, wel goede samenwerkingen met betrouwbare agenten.

De Canadese kantoren van onze agent zijn gevestigd in de volgende plaatsen:

Meer informatie over onze andere kantoren vindt u op www.embassyfreight.com.

De belangrijkste zeehavens zijn:

 • Montreal
 • Toronto
 • Halifax
 • Vancouver
 • Calgary

Benodigde vervoersdocumenten voor export en import Canada

 • Douanefactuur Canadian Customs Invoice of volledig ingevuld CI1 formulier: Voor de inklaring van goederen met een waarde van meer dan 2500 CAD is een Canadian Customs Invoice (CI1 form) vereist. Dit document kan echter worden vervangen door de handelsfactuur als deze alle relevante informatie bevat. De factuur dient in tweevoud opgemaakt te worden en moet in het Engels of Frans zijn opgesteld. Bij invoer van goederen met een waarde minder dan 2500,- CAD gelden vereenvoudigde procedures.
 • Certificaten van oorsprong: Certificaten van oorsprong zijn niet verplicht, tenzij de importeur er specifiek naar vraagt. Een certificaat van oorsprong vraagt u aan bij de Kamer van Koophandel.
 • Transportdocumenten: Bill of Lading of Airwaybill
 • Paklijsten: Een paklijst moet een nauwkeurig overzicht geven van de afzonderlijke verpakkingen met merk, nummers, bruto- en nettogewicht en inhoud.
 • Overige documenten: per productgroep zijn er afzonderlijke eisen. Met name in de groepen textiel, drank en andere accijnsgoederen.

LET OP: de benodigde documenten kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wij adviseren u om vooraf aan de verscheping contact te hebben met uw contactpersoon om de juiste documenten te checken.

Handelsverdrag CETA

Het handelsverdrag CETA zorgt voor verlaagde of afgeschafte invoerrechten voor Canada. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u de preferentiële EU-oorsprong van uw goederen aantonen. Voor zendingen onder € 6.000 mag u als exporteur zelf een factuurverklaring afgeven. Voor zendingen van meer dan € 6.000 moet u zich registreren als geregistreerde exporteur (REX). REX is een nieuw certificeringssysteem die het bestaande systeem van toegelaten exporteurs (TE) op termijn vervangt.

Wees attent op het feit dat de wetgeving van Canada regelmatig wordt gewijzigd, contacteer uw contactpersoon voor de meest actuele informatie.

ACI Filing Canada en eManifest

In verband met strenge veiligheidseisen moet de Canadese douane 24 uur voor vertrek van het schip uit de laadhaven weten welke goederen er aan boord geladen zijn. Deze filing wordt Advance Commercial Information genoemd wat staat voor Advance Commercial Information.

Rederijen dienen daarom 2 dagen voor belading van het schip elektronisch alle ladinggegevens naar de CBSA te sturen. De gegevens moeten tijdig door de shipper worden aangeleverd.

Het ACI-initiatief werd in april 2004 door het CBSA, Canada Border Services Agency, geïmplementeerd.

Behalve de ACI Filing Canada is er nog een filing vereist. Het eManifest of Electronic Manifest vereist dat Canadese expediteurs, importeurs of hun brokers vóór aankomst van de zending alle vrachtgegevens elektronisch doorgeven aan de CBSA.

Dit geldt voor alle transport modaliteiten: zeevracht, luchtvracht, wegtransport en spoorvervoer. De CBSA bepaalt per modaliteit in welk tijdsbestek het eManifest moet worden ingediend.

Het eManifest wordt verplicht per 1 januari 2018, maar is al in gebruik sinds november 2016.

Embassy Freight kan uiteraard de filing voor u verzorgen en/of u assisteren met aanlevering van de juiste informatie zodat de filing op de juiste manier door de ontvanger geregeld kan worden.

Facts & figures Canada

De hoofdstad van Canada is Ottawa. Canada is onderverdeeld in 10 provincies (provinces) en 3 territoria (territories). Canada is officieel tweetalig; er wordt Frans en Engels gesproken.

 • Aantal inwoners 35.362.905 (2016)
 • Oppervlakte 9.984.670 km2
 • Munteenheid: Canadese Dollar (CAD)

(bron: Wikipedia)

LWS (Laagwatertoeslag) mogelijk in Montreal

De haven van Montreal is uitsluitend bereikbaar via de St Lawrence rivier en door een mogelijk laag niveau van het waterpeil hebben schepen een beperkte laadcapaciteit. Dit houdt in dat er minder containers aan boord geladen kunnen worden. Rederijen compenseren dit door een laagwatertoeslag in te voeren.

Lees ons recente nieuwsbericht over deze Low Water Surcharge LWS (Laagwatertoeslag).

Meer informatie over luchtvracht of zeevracht?

Bezoek onze activiteiten pagina over luchtvracht of neem een kijkje bij de zeevracht pagina onder activiteiten.
Heeft u nog vragen of wenst u een boeking door te geven, aarzel niet om contact met ons op de nemen via sales@embassyfreight.nl.