China house

AMS Filing China

China house

14 mei 2018

Voor verscheping naar of via China (Hong Kong uitgezonderd) is het Advanced Manifest System van toepassing. Dit wordt ook wel AMS Filing genoemd.
De filing is vereist voor alle goederen die in China geïmporteerd worden, evenals voor goederen die in China worden overgeladen.

24 uur voor laden

De AMS filing vereist dat de rederij en de NVOCC de goederendetails 24 uur voor het laden in de haven van vertrek digitaal indienen bij de autoriteiten in Shanghai. Als de juiste informatie niet voor de deadline is ingediend, is het mogelijk dat de goederen niet gelost worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de douane.

Nieuwe regel

Per 1 juni 2018 dient ook het TAX ID nummer van zowel de Shipper als de Consignee in het manifest vermeld te worden. Indien er een ‘to order’ Bill of Lading wordt opgemaakt dient het TAX ID nummer van de Notify party opgegeven te worden.
Beide nummers zijn vereist door de Chinese douane en moeten door de boekende partij worden verstrekt bij het indienen van B/L-instructies.

Complete instructies

Om aan de eisen van de Chinese douane te voldoen, is het van belang dat wij tijdig de complete B/L-instructies in ons bezit hebben. Deze instructies moeten de volgende informatie bevatten:

 • TAX ID van de Shipper en de Consignee (Verplicht per 1 juni 2018)
 • Voyage number
 • Vessel name
 • B/L number
 • POL and POD
 • Payment method for transport charges (prepaid or collect)
 • Total number of packages
 • Type of package
 • Total gross weight of cargo
 • Measurement of cargo
 • Contract and carriage conditions, for example, CY/CY
 • Name, Street and number or P.O. Box of Shipper, Consignee, and Notify Party
 • Contact person name, and contact number for dangerous cargo
 • Container number
 • Container size, type, supplier party, fullness (full/consol/empty)
 • Seal number
 • Number of packages per commodity item
 • Brief cargo description
 • Gross weight per commodity item
 • UN number for dangerous cargo
 • Marks and numbers