Railway_1

CBAM – implementatie op 1 oktober 2023

8 aug 2023

Op 1 oktober 2023 voert de EU CBAM in:

Het CBAM (of Carbon Border Adjustment Mechanism), is een initiatief van de Europese douane-unie en zal op 1 oktober 2023 worden geïmplementeerd. Op deze datum begint stap 1 van een overgangsperiode die zal duren tot 31 december 2025. Op 1 januari treden de nieuwe CBAM-regels definitief in werking.
De EU wil de uitstoot van Co2 in 2030 met 55% terug hebben gebracht. Om “Fit for 55” te worden, zal CBAM compenseren voor specifieke goederen die worden geclassificeerd als hoge CO2-uitstoters. Je schaft dan als importerende partij een CO2-certificaat aan ter compensatie van de import. Het certificaat compenseert specifiek de koolstofprijs die zou zijn betaald, als de lading was geproduceerd volgens de EU-koolstofregels. Het huidige Emission Trading-systeem speelt hierin al een rol, maar onder dit oude systeem is er sprake van een “koolstof lek”, dat het CBAM-systeem opvult. De EU-regels worden steeds strenger en in non-EU landen blijven regels gelijk of versoepelen, dus het gat wordt te groot. CBAM dient dit gat te dichten.

Op de lijst staan momenteel de volgende specifieke producten en HS-codes;
• Cement
• IJzer en staal
• Aluminium
• Kunstmest
• Elektriciteit
• Waterstof
• Bepaalde (nader te noemen) grondstoffen
• Downstream-producten, zoals:
HS-code 7318, werken van ijzer of staal
HS-code 7326, andere artikelen van ijzer of staal
HS-code 7616, artikelen van aluminium

In principe zijn de regels van toepassing op herkomst uit alle non-EU landen. Het Verenigd Koninkrijk is momenteel in gesprek met de EU om te kijken of zij vrij kunnen worden gesteld van de regels.
Naarmate we het jaar 2030 naderen, wordt de lijst verder uitgebreid, in 2050 moet Europa immers klimaat neutraal zijn. Alle artikelen die nu in het Emission Trading systeem staan, komen ook in CBAM terecht. Echter, als jouw fabrikant buiten de EU, kan bewijzen dat hij zijn uitstoot al heeft gecompenseerd, kan dit leiden tot verlagingen voor de importeur in de EU.
Of je nu je eigen inklaring bij invoer doet, of gebruik maakt van directe vertegenwoordiging, jouw bedrijf is officieel de importerende partij en daarmee verantwoordelijk voor de naleving van CBAM. Vanaf 1 oktober moet je aan het einde van elk kwartaal, rapporteren over de CO2-uitstoot buiten de EU voor de productie van je goederen. Rapporten gaan naar de Europese Commissie. Voor correcte rapportage kan je gebruikmaken van bronstromen, zoals activiteit informatie en laboratoriumanalyse, of van emissiebronnen, door niveaus van relevante emissies te meten.
In de staat Californië werkt men al met een soort CBAM, specifiek voor elektriciteit. Canada en Japan werken aan systemen vergelijkbaar met CBAM.
Het CBAM-systeem is nog niet volledig uitgewerkt. Zo moet de exacte wijze van rapporteren nog verder uit worden gewerkt. Embassy Freight houdt u zo goed mogelijk op de hoogte van alle nieuw geïntroduceerde regels.
Jouw lokale Embassy Freight contactpersoon, kijkt graag samen met je naar wat CBAM voor jou betekend. Embassy Freight werkt ook aan een CO2 rapportage tool voor jou als klant.
Meer informatie over CBAM is te vinden op de website van de Europese Unie:
https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en
Meer informatie over Fit for 55 vind je hier:
https://www.consilium.europa.eu/nl/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/