Vliegtuig met EFR logo

De Nederlandse luchtvaartsector verduurzaamt

Vliegtuig met EFR logo

3 jun 2019

De Nederlandse luchtvaartsector wil de CO2-uitstoot in 2030 met 35% verminderen. Dit staat gelijk aan 6 miljoen ton minder CO2. Schiphol, KLM en 18 andere bedrijven en organisaties hebben de handen ineengeslagen om de uitstoot te reduceren. Hiertoe introduceren zij het actieplan ‘Slim en Duurzaam’.

In dit actieplan staan 7 thema’s die de basis vormen voor verduurzaming van de luchtvaart in Nederland:

  1. Het optimaliseren van vliegroutes en procedures
  2. Het stimuleren van schone vliegtuigen via luchthavengelden
  3. De inzet van duurzame brandstof
  4. Radicale vlootvernieuwing
  5. De inzet van duurzame modaliteiten zoals de trein op korte afstanden
  6. Het realiseren van een emissieloze luchthaven
  7. Een snelle, efficiënte en duurzame ‘first & last mile’

Het plan is ambitieus maar de sector gaat de uitdaging graag aan door concrete stappen te zetten en initiatieven te starten om de Luchtvaart in Nederland slimmer én duurzamer te maken.