flatrack

Duitse MAUT wordt verhoogd

12 sep 2023

De Duitse overheid heeft onlangs ingestemd met een plan om de MAUT
voor diesel vrachtwagens te verhogen. Het akkoord heeft als doel de CO₂-
uitstoot te verlagen. Het plan is sterk omstreden, maar op dit moment lijkt
het erop dat het als nieuwe wet zal worden aangenomen. Aan het einde
van dit kalenderjaar zal de MAUT, die op dit moment 19 Eurocent per
kilometer bedraagt, worden verhoogd met 20 cent. Oftewel, de bestaande
MAUT wordt verdubbeld. Op dit moment is de MAUT alleen van toepassing
op vrachtwagens zwaarder dan 7.5 ton, maar vanaf 1 juni 2024, wordt deze
gewichtslimiet gereduceerd naar 3.5 ton. De MAUT zal niet worden
toegepast op uitstoot-vrije vrachtwagens tot zeker 2025.
De extra winsten die gegenereerd worden door de MAUT-verhoging,
worden ingezet om rail transport in Duitsland te verbeteren en te
promoten. Rail transport wordt veelal gezien als de milieuvriendelijke
en efficiënte vervoersmethode van de toekomst.