Fire hanjin green earth

Het belang van het correct aangeven van uw gevaarlijke lading

Fire hanjin green earth

10 okt 2019

Gevarengoederen

Rederijen hebben de regels omtrent gevarengoederen aangescherpt, als gevolg van verschillende ernstige incidenten die zich de laatste jaren op containerschepen hebben voorgedaan. Er is gebleken dat een groot aantal incidenten, zoals branden en explosies, te wijten is aan foutieve informatie over lading inhoud.

Daarom moeten verladers stil staan bij het belang van het correct aangeven van hun gevaarlijke lading.

Om dit kracht bij te zetten, leggen rederijen zeer hoge boetes op voor verkeerde aangifte van gevaarlijke stoffen. Het bedrag varieert per rederij maar kan oplopen tot wel USD 35.000,-.

Alle definitieve details van gevaarlijke lading moeten in ons bezit zijn op het moment van closing en de Dangerous Goods Declaration (DGD-formulier) moet volledig, correct en ondertekend zijn. Na de IMO closing kunnen er geen wijzigingen meer doorgevoerd worden.