IMO Labels color

IMO-labels verplicht op containers met gevaarlijke goederen

IMO Labels color

27 mei 2019

Indien u gevarengoed laadt in volle containers (FCL) is het verplicht om IMO-labels op de container te plakken. Deze etiketten tonen de gevarenklassen met bijbehorende pictogrammen.
Gevaarlijke stoffen worden onderverdeeld in negen categorieën:
1.            Explosieven
2.            Gassen
3.            Brandbare vloeistoffen
4.            Brandbare vaste stoffen
5.            Oxiderende stoffen
6.            Giftige en infectueuze stoffen
7.            Radioactieve stoffen
8.            Bijtende stoffen
9.            Diverse gevaarlijke stoffen
Elke categorie heeft zijn eigen label.

De labels dienen op alle 4 de zijden van de container goed zichtbaar te zijn. Dit geldt tijdens alle transportvormen; zowel over zee, over de weg of per spoor.

Niet-naleving of verkeerd geplaatste labels, kunnen leiden tot vertragingen en boetes. Er gelden steeds strengere regels hiertoe, vooral in de USA.

Juiste etikettering is de verplichting van de shipper. Het is de taak van de ontvanger om de stickers op een nette manier te verwijderen alvorens de container leeg en schoon te retourneren.

Indien u uw zending bij ons boekt kunnen wij, op aanvraag, uw IMO-labels leveren.
Vraag naar de voorwaarden bij ons sales team!