Truck vrachtwagen

Kilometerheffing voor vrachtwagens in Nederland

Truck vrachtwagen

26 nov 2018

De Nederlandse kilometerheffing voor vrachtwagens gaat definitief door. De maatregel wordt in 2023 ingevoerd voor alle binnen- en buitenlandse vrachtwagens zwaarder dan 3,5 ton.
De heffing zal niet alleen op de snelwegen gelden maar ook op bepaalde lokale en regionale wegen.

De hoogte van de heffing wordt nader bepaald. Waarschijnlijk wordt de hoogte afhankelijk van de milieukenmerken vrachtwagen. Met andere woorden: hoe schoner de wagen, hoe lager de heffing.
De inkomsten van de maatregel komen weer ten goede aan de vervoerssector in de vorm van verlaging van de motorrijtuigenbelasting. Daarnaast wordt er ingezet op innovatie en verduurzaming in de sector.
Het Eurovignet, dat in Nederland, Luxemburg, Denemarken en Zweden wordt uitgegeven, zal te zijner tijd vervallen.