Nieuwe regelgeving voor ‘in-bond’ transport in de VS

27 nov 2017

27 November 2017

CBP, de Amerikaanse Customs and Border Protection, heeft een nieuwe regel ingevoerd voor goederen die ‘in bond’ getransporteerd worden in de VS. Vanaf 27 november moet voor alle ‘in-bond’ lading een zes cijferig Harmonize Tariff Schedule nummer opgegeven worden. Dit wordt een Harmonize Tariff Schedule of the United States ofwel HTSUS genoemd.

HTSUS-nummer

Zorg ervoor dat u het HTSUS-nummer opgeeft in uw BL instructies. Vervolgens zorgen wij ervoor dat alle relevante informatie overeenkomstig wordt gefiled. Elektronische filing is vereist voor alle lading die over zee, via het spoor of per vrachtwagen wordt vervoerd.

Niet-naleving kan resulteren in boetes en onnodige vertraging van uw zending.