New Alliances 1 April 2018

Veranderingen binnen de allianties

New Alliances 1 April 2018

8 mrt 2018

Onlangs zijn de drie Japanse rederijen Kawasaki Kisen Kaisha (K-LINE), Mitsui O.S.K. Lines (MOL), Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK) gefuseerd. Per 1 april 2018 opereren zij onder de naam Ocean Network Express ofwel ONE.
Dit zorgt voor een aanpassing in het overzicht van de allianties. Binnen THE Alliance werkten K-LINE, MOL en NYK al samen met Hapag-LLoyd en Yang Ming. Deze alliantie bestaat vanaf april nog enkel uit de drie rederijen Hapag-LLoyd, Yang Ming en ONE.

De samenstellingen van de allianties 2M en Ocean Alliance blijven ongewijzigd. In bijgaand overzicht treft u een duidelijke weergave van de nieuwe situatie.