Container ship harbour

Zwaveltoeslag

Container ship harbour

6 nov 2018

Met ingang van 1 januari 2020 treden nieuwe wereldwijde regels in werking om de zwaveluitstoot te reduceren. Diverse rederijen hebben reeds aangekondigd om een zogenoemde zwaveltoeslag aan hun klanten door te berekenen. Enkelen willen dit zelfs al in 2019 geleidelijk gaan invoeren.

De nieuwe regelgeving houdt in dat de brandstof waarop schepen varen minder dan 0,5% zwavel mag bevatten, in plaats van de huidige 3,5%.

Zwavelarme en dus schonere brandstof is veel duurder dan de reguliere olie. Vermoedelijk kosten de strengere eisen de scheepvaart miljarden extra. Een alternatief is het installeren van rookgasreinigers, zogenoemde scrubbers, maar hier hangt ook een flink prijskaartje aan. Vooralsnog lijkt het er op dat de rederijen kiezen voor laagzwavelige brandstof.

De hoogte van de toeslagen zijn momenteel nog niet bekend. Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.