terminal by night (2)

Algemene voorwaarden

Nederlands recht en de Logistieke Services Voorwaarden (LSV 2014), gedeponeerd bij de rechtbank Rotterdam, inclusief de daarin opgenomen arbitrage clausule (artikel 14 LSV 2014), zijn van toepassing op al onze werkzaamheden. Op uw eerste verzoek zal u kosteloos een exemplaar van de LSV 2014 worden gestuurd. Voorts kan de tekst van de LSV 2014 worden gedownload van de website: www.fenex.nl. Wij wijzen algemene voorwaarden gehanteerd door onze contractuele wederpartij uitdrukkelijk van de hand, tenzij wij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van onze contractuele wederpartij hebben aanvaard.

Daarnaast werken wij onder de Nederlandse Expeditievoorwaarden (NVE).

De LSV en NVE voorwaarden zijn hieronder te downloaden.