CETA

28 Aug 2017

Comprehensive Economic Trade Agreement

Per 21 september 2017 gaat het handelsakkoord CETA in.

Het Comprehensive Economic Trade Agreement, kortgezegd CETA, is een vrijhandelsverdrag tussen Canada en de Europese Unie. CETA is bedoeld om de handel tussen de EU en Canada makkelijker en goedkoper te maken.

Voor vrijwel alle goederen die van Canadese preferentiële oorsprong zijn en die vanuit Canada worden geïmporteerd geldt een verlaging van invoerrechten. Hetzelfde geldt voor goederen die naar Canada worden geëxporteerd en een preferentiële oorsprong in de EU hebben.

Invoerrechten CETA

Om voor afgeschafte of verlaagde invoerrechten in aanmerking te komen moet de preferentiële EU-oorsprong van goederen worden aangetoond.

  • Voor zendingen met een waarde minder dan EUR 6000,- mogen exporteurs zelf een factuurverklaring afgeven.
  • Voor zendingen met een waarde van meer dan EUR 6000,- dient de exporteur zich te registreren als geregistreerde exporteur (REX). Hij krijgt dan de status van geregistreerd exporteur en een REX-identificatienummer.Een geregistreerde exporteur mag zelf een verklaring omtrent de oorsprong van de goederen opstellen (dit wordt meestal op de factuur vermeld). Deze verklaring wordt ook wel een attest van oorsprong genoemd. Het REX-identificatienummer dient verplicht op het oorsprongsattest te worden vermeld.

Behalve de handel in goederen gaat het CETA ook over:

  • Handel in diensten
  • Douaneformaliteiten
  • Investeringen
  • Overheidsaanbestedingen
  • Intellectueel eigendom
  • Voedselveiligheid
  • Milieubescherming

Meer informatie?

Neem contact met ons op voor meer informatie over Ceta of bezoek onze landenpagina over Canada onder Praktische informatie