Staking Spaanse havens

7 Jun 2017

In alle Spaanse havens is op 5 juni gestaakt. Verdere stakingen zijn aangekondigd voor 7 en 9 juni en mogelijk nog op latere data.

Congestie toeslag

De stakingen zorgen voor flinke vertragingen op de terminals. Diverse rederijen hebben tot nader order een Congestie Toeslag ingevoerd. De hoogte van deze toeslag verschilt per rederij.

Hervormingen

Zoals in maart al bericht is het Spaanse havenpersoneel ontevreden over hervormingen van de regering. Op 18 mei is een wetsvoorstel aangenomen. De Spaanse havenarbeiders hadden al aangekondigd te gaan staken als de onderhandelingen op niets zouden uitlopen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over Spanje contact met ons op.