Barge

Lage waterstand op de rivieren

Barge

23 okt 2018

West-Europa kampt met extreem lage waterstanden op de rivieren. Het binnenvaartverkeer ondervindt hierdoor flinke capaciteitsproblemen. Het lage waterpeil van onder andere de Rijn heeft een negatief effect op de diepgang waardoor op dit moment de helft minder containers aan boord geladen kunnen worden.

Als het waterpeil verder blijft dalen is er geen andere optie dan uitwijken naar andere modaliteiten zoals railtransport en direct trucking.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze sales afdeling via sales@embasysfreight.nl