Tele Vie Deo small

Stichting Tele-Vie-Deo

Tele Vie Deo

14 nov 2019

Voor Stichting Tele-Vie-Deo sponsorden wij een shippers owned container die wij verscheept hebben naar Ouagadougou, Burkina Faso.

Tele-Vie-Deo produceert en distribueert bewustwordings-, voorlichtings- en instructie video’s en tv-programma’s over onderwerpen als vrouwenbesnijdenis, gedwongen huwelijk, AIDS-preventie, werkeloosheid en gezinsplanning.

Deze educatieve programma’s worden uitgezonden in 10 Franstalige landen, met een totale bevolking van 120 miljoen mensen. De invloed van televisie op de maatschappij is groot, mede omdat een groot percentage van de Afrikaanse bevolking analfabeet is. In Burkina Faso zelfs 70%.

De Tv-programma’s helpen bovendien bij het doorbreken van de vicieuze cirkel van de “culture of poverty”. Ze bevorderen de integratie van de kansarme bevolking en vergroten de weerbaarheid van deze bevolkingsgroepen, met name die van vrouwen en meisjes.

Wij zijn blij ons steentje bij te kunnen dragen aan dit project.

Het transport is mede mogelijk gemaakt door firma Noordzij Rozenburg BV.

 

Bron: http://www.televiedeo.org/nl/index.php