container op terminal

Incoterms

Incoterms zijn de standaard internationale leveringscondities voor het transport van goederen. De incoterms beschrijven nauwkeurig de rechten en plichten van de verkoper èn koper.

De Incoterms worden opgesteld en gepubliceerd door de Internationale Kamer van Koophandel. De eerste versie dateert al van 1932. In 1990 werden de incoterms aangepast in verband met het toenemende gebruik van elektronisch dataverkeer.

Sinds januari 2020 gelden de nieuwe Incoterms 2020.

De Incoterms 2010 blijven gewoon van kracht, echter raden wij u aan om gebruik te maken van de nieuwe terms. Deze standaardregels zijn internationaal in gebruik, wat duidelijkheid schept voor zowel koper als verkoper.

Afspraken

Met een incoterm spreekt u de volgende zaken af:

  • Wie zorgt er voor transportverzekeringen, vergunningen, machtigingen en andere formaliteiten?
  • Wie verzorgt het transport en tot waar?
  • Wanneer gaan risico’s en kosten van de levering over van de verkoper naar de koper?

Verschillende incoterms

Er zijn 11 incoterms: 4 zijn er specifiek bedoeld voor transport over water. De andere 7 gelden voor alle soorten transport (multimodaal transport).

Incoterms water:

Incoterms multimodaal transport:

De overeengekomen incoterm tussen koper en verkoper dient als volgt vermeld te worden:
Overeengekomen Incoterm – overeengekomen plaats of haven – Incoterms 2020
Bijvoorbeeld: CFR Shanghai Incoterms 2020

Vragen over Incoterms 2020? Ask Embassy Freight!